Kontakt

Przetwarzanie danych osobowych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – (RODO)

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy.
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych platform, w tym dokonywania transakcji i płatności.
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta
  • obsługi reklamacji
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych.
 2. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
  • monitorowanie Twojej aktywności
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą — przez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
 3. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 4. Istnieje możliwość przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.
 5. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Zgodnie z przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dzięki wdrożonej pseudonimizacji kontroli dostępu oraz szyfrowania danych minimalizujemy skutki ewentualnych naruszeń danych.
 9. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez nas bądź przez osoby/firmy, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień.
 10. W celu dbałości o bezpieczeństwo danych używamy bezpiecznego protokółu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz innych systemów i rozwiązań mających na celu bezpieczeństwo danych.
 11. Wszystkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne, nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych.
 12. Termin „Użytkownik” zastąpiliśmy określeniem „Ty”, natomiast „Administrator” – „My”. Termin „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.