tel. 727 771 100 mennica@mennicasudecka.pl
Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

  +48 / 727 771 100

Mennica Sudecka Sp. z o.o.
58-260 Bielawa, ul. Wolności 24

Adres zakładu produkcyjnego:
Mennica Sudecka Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów, ul. Zamenhofa 3
tel.: +48 / 727 771 500

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 300.000,00 zł w całości opłacony.

KRS: 0000591452
NIP: 8822122986
REGON: 363224698

14 + 15 =