Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00

Klaudia Suchorska

e-mail: mennica@mennicasudecka.pl
tel.: 727 771 100

Mennica Sudecka Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów, ul. Zamenhofa 3

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 300.000,00 zł w całości opłacony. KRS: 0000591452   NIP: 8822122986   REGON: 363224698