+48 / 727 771 100

mennica@mennicasudecka.pl 

Mennica Sudecka Sp. z o.o.
ul. Wolności 24
58-260 Bielawa

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 300.000,00 zł w całości opłacony. KRS: 0000591452   NIP: 8822122986   REGON: 363224698