tel. 531 192 849 mennica@mennicasudecka.pl
Klaudia Suchorska

Obsługa klientów indywidualnych
tel. 723 571 165
e-mail: mennica@mennicasudecka.pl

Piotr Wiaderny

Obsługa klientów korporacyjnych
tel. 531 192 849
e-mail: piotr@mennicasudecka.pl

Edyta Ociepka

Księgowość
e-mail: ksiegowosc@mennicasudecka.pl

Mennica Sudecka Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów, ul. Zamenhofa 3

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 300.000,00 zł w całości opłacony. KRS: 0000591452   NIP: 8822122986   REGON: 363224698